Hjem  »  Vitamin K2

 

Kroppen beöver mer Vitamin K2!   

"Forskning på Universitetet i Oslo dokumenterar att vitamin K2, ett av de viktigaste vitaminerna som kroppen behöver tillskott av, har stor effekt under hela livet!"Ledaren för forskningsprojektet, professor Jan Oxholm Gordeladze


ALLE behöver vitaminerna K2 och D3!

Studier från USA visar att 80 % av befolkningen i alla åldrar har brist på vitamin K2. Troligtvis ligger vi i Sverige på samma nivå. Om du inte är en av få personer som dagligen äter mycket, råa, gröna grönsaker och växtoljor, är det nästan helt säkert, att du också har brist på vitamin K2 och då troligen även brist på kalcium och vitamin D.

Behovet av vitamin K2 ökar med åldern och personer över 70 år har ett mycket större behov av att tillföra vitamin K2 än de under 30 år. Skadorna vid långvarig brist på vitamin K2 är stora, varför det är viktigt med en kontinuerlig tillförsel av vitaminet under hela livet.


K2 är ett supervitamin!

Vitamin K2 är ett essentiellt ämne som kroppen inte kan producera tillräckligt mycket av själv. Huvuduppgiften för vitamin K2 är att transportera kalcium från blodådrorna till skelettet. Skelettet behöver kontinuerlig tillförsel av kalcium i livets alla faser för att kunna bilda ny benvävnad och för att kunna reparera skadad eller sliten benvävnad.

Att förebygga benskörhet är självklart en väldigt viktig funktion som är beroende av vitamin K2, men ny forskning visar att vitaminet gör stor nytta även inom många andra områden. kan med rätta kallas ett supervitamin


Vitamin K2, vitamin D och kalcium

De båda vitaminerna och mineralet hör ihop. De är beroende av varandra och kroppen behöver tillförsel av alla tre för att inte komma i obalans. Brist på vitamin K2 leder bland annat till att blodet förlorar sin koaguleringsförmåga (därav namnet vitamin ”K” = koagulering), men det leder också till att kroppen inte klarar av att tillgodogöra sig kalcium och vitamin D.

Lider man av benskörhet eller om man haft många infektioner i skelettet, hjälper det föga att tillföra kroppen extra kalcium genom kosttillskott, om man inte också tillför vitamin K2. På samma sätt har det begränsad effekt att tillföra kroppen extra vitamin D utan att också tillföra vitamin K2.


Varför vitamin D3 tillsammans med K2?

Kroppen behöver vitamin D för att kunna ta upp kalcium. Vidare behöver kroppen vitamin K2 till att transportera kalcium från blodådrorna och resten av de mjuka kroppsdelarna (där kalcium gör skada) till skelettet (där det hör hemma).

Genom att kombinera ett tillskott av båda vitaminerna K2 och D3 förstärks effekten dramatiskt, eftersom vitaminerna K2 och D3 och kalcium är lagspelare som behöver varandra för att kunna fungera optimalt. I det laget kan vi se, att vitamin K2 är lagledaren. Enligt beskrivningen ovan är det K2 som transporterar kalcium till skelettcellerna. De flesta av oss har tillräckligt mycket kalcium lagrat i kroppen, men det lagras fel. Vitaminerna K2 och D rensar upp i de skadliga kalciumdeponierna i blodådrorna och i de mjuka vävnadscellerna och ser i stället till att kalciumet används till att reparera och stärka skelettet.

Vitamin K1 och K2

Vitamin K är indelat i 2 delar eller i 2 former: K1 (phylloquinone) och K2 (menaquinone).

K1 ska användas, om huvudfunktionen är att få blodet att koagulera. K1 finns i den mat vi äter, särskilt i gröna bladgrönsaker, exempelvis broccoli, och i växtoljor.

K2 är mycket mer potent och det har viktigare egenskaper än K1. K2 svarar för skapandet och upprätthållandet av ett skelett med kraftig, tät struktur av skelettceller, det vill säga det bidrar till att transportera kalcium från blodårorna till skelettet. Det är en väldigt positiv dubbeleffekt, eftersom en ansamling av kalcium på insidan av blodådrorna och i resten av kroppen är mycket skadlig, ja till och med livsfarlig i sin yttersta konsekvens. De flesta som får hjärtinfarkt får veta att den i de flesta fallen förorsakats av en ansamling av för mycket kalcium i blodådrorna under en lång tid.

K2 är också en kraftig antioxidant som hjälper kroppen att bekämpa oxidation i cellerna. Kroppen kan omvandla K1 till K2 i tarmsystemet, men det förutsätter en diet med ett högt innehåll av naturligt K1.

Studier på vitamin K2

Vitamin K2 upptäcktes i Danmark år 1943 av Henrik Dam. Han och hans amerikanske kollega Edward Adelbert Doisy fick Nobelpriset i fysiologi för den upptäckten.

Sedan dess har det gjorts otaliga studier på vitamin K2. Den senaste, erkända forskningen har gjorts på Universitetet i Oslo. Som det essentiellt fettlösliga vitamin det är, råder det inget tvivel om att vitamin K2 är viktigt för kroppen, men det är bara under den senaste tiden som vi har fått entydiga forskningsresultat som visar hur viktigt det egentligen är.

Vitamin K2 ges ofta i flytande form till nyfödda barn med blödningstendens. Då de allra flesta människorna i västvärlden har brist på vitamin K2, ges det ofta som tillskott vid behandling av skelettskador, infektioner och yttre trauman. Tillskott av vitamin K2 är en självklarhet vid behandling av benskörhet.

Vitamin K2 Stärkar skelettbildandet och skyddar mot åderförkalkning!

Studier från Universitetet i Oslo visar att vitamin K2 stärker benvävnaden vid infektioner och informerar vidare om att de allra flesta kommer att ha god nytta av att höja nivån av vitamin K2 i kroppen. I den här artikeln pekas det på flera gynnsamma effekter av vitamin K2.

Universitetet i Oslo och forskargruppen ”Stamceller og mikroRNA” hade som mål under forskningen att komma fram till hur man kan motverka en förlust av benvävnad vid bland annat infektioner i kroppen. Under studien upptäckte forskarna en mycket positiv effekt på osteoblaster vid tillförsel av vitamin K2. Osteoblaster har till uppgift att skapa och upprätthålla benvävnad i kroppen.

“Vi vet att K2 är ett vitamin som stärker skelettbildandet, varför det minskar benskörheten. Det har vistas i många stora kliniska studier i utlandet, berättar professor Jan Oxholm Gordeladzen på Universitetet i Oslo. Professorn, som också är ledare för forskningsgruppen, berättar vidare att infektionscellerna får nedsatt aktivitet, när kroppen tillförs vitamin K2. Att K2 bygger upp och samtidigt minskar nedbrytningen av skelettet är accepterad vetenskap.

Potentiell skelettförlust reduceras
Forskningen från Universitetet i Oslo bevisar en minskad skelettförlust vid kroniska infektioner. Studien visar till exempel att infektioner, såsom slitagegikt samt fettmarelaterade infektioner i levern, ledgikt eller febertillstånd leder till att infektionscellerna i kroppen sänder ut signaler som kan leda till nedbrytning av benvävnad.

Studiet oppdaget med andre ord at K2 beskytter beincelllene på den måten at de fornyer og styrker bein på tross av langvarig eksponering av signalene disse betennelsescellene sender ut.

I studien upptäcktes med andre ord att K2 skyddar skelettcellerna på det sättet att de förnyar och stärker skelettet trots långvarig exponering av de signaler som infektionscellerna sänder ut. Den här studien utfördes på mänskliga osteoblaster, som är skelettbildande celler, och stamceller som var differentierade till osteoblaster. I studien användes två metoder på de här skelettcellerna. Den ena metoden var att använda genmanipulation och den andra metoden var att tillföra vitamin K2 till cellerna.

Forskarna kom fram till att båda metoderna hade effekt, men att vitamin K2 förstärkte effekten av genmanipulationen. Det som visade sig vara mest uppseendeväckande var att K2 hade nästan lika bra effekt ensam som i kombination.

Professorn som ledde studien berättar att vi i dag har bra bevis på att ett intag av vitamin K2 förbättrar hälsan. Han berättar vidare att vitamin K2 också visar sig skydda mot åderförkalkning, då de elastiska cellerna i blodådrorna också påverkas av infektioner. De kan därmed börja fälla ut kalk som kan leda till åderförkalkning. Det vill säga att K2 kan förhindra det.

Brist på K2
Eftersom vitamin K2 binds via proteinreceptorerna till genernas DNA kommer det att ha effekt på alla typer av celler i människokroppen. Omvänt kommer därför kroppens alla vävnader, exempelvis levern, njurarna, musklerna, tarmarna och hjärtat, att påverkas, det vill säga inte bara mjukvävnad och benvävnad.

Man kan därför säkert påstå, att K2 har fler gynnsamma effekter på kroppen än bara de mest kända.

K2 hjälper kroppen att dirigera kalcium från mjukvävnaderna till skelettet, berättar professor Gordeladzen från Universitetet i Oslo och poängterar att befolkningen alltid har haft brist på vitamin K2.

Forskningen säger att kroppen inte producerar tillräckligt
Bakterier i tarmen kan producera vitamin K2, men inte så mycket. Det har tidigare visat sig att den mängd kroppen kan producera själv är tillräcklig, men forskningen dementerar det och visar att kroppen behöver mer! Enbart i USA, som har en befolkning på drygt 320 miljoner människor, räknar man med att ungefär 80 procent har brist på vitamin K2. Ledaren av forskningsgruppen, professor Gordeladze, menar att det är naturligt att tro, att det förhåller sig likadant i Sverige.

Undersökning från Nederländerna
I Nederländerna har det under många år gjorts studier på vitamin K2 och den effekt det har på kroppen.

I en randomiserad (slumpmässig, antingen experimentell behandling eller kontrollbehandling) studie från 2013, som publicerades i tidskriften Osteoporosis International, klargjordes det att kvinnor efter övergångsåldern fick god effekt av K2, när det gäller att förhindra skelettförlust. Under själva studien fick de aktuella kvinnorna antingen placebo eller en låg dos vitamin K2 (180 mikrogram per dag). Tre år senare såg forskarna att de som fick K2 visade en avsevärt mindre åldersrelaterad förlust av benmassa än de som fick placebo.

Den kliniska studien, som därmed också visar att vitamin K2 har en positiv effekt på människokroppen, stödjer rekommendationen från Universitetet i Oslo att befolkningen behöver äta mer vitamin K2.

Källa: "kroppen trenger mer vitamin K2", skrevet av Norske Helse Informatik (NHI). http://nhi.no/livsstil/kroppen-trenger-mer-vitamin-k2-45654.html - See more at: http://bio365.se/kosttillskott/for-kvinnor/vitamin-k2.html#sthash.AEJaBgqb.dpuf

Vitaminerna K2 och D3

Innehåll per 2 kapslar daglig dos: Vitamin D3 : 20 ug (400*)
Vitamin K2 : 45 ug (60*)
*% av referanseverdi

Dosering: 2 kapslar per dag. Den rekommenderade doseringen bör inte överskridas. Kosttillskottet bör inte användas som ersättning för en varierad kost.

Förvaring: Torrt, låst och oåtkomligt för barn

Ingredienser: MCT-olja (medellånga mättade fettsyror), gelatin, stabilisator (glycerol), vitamin K2 som menaquinone-7 (MenaQ7), kolekalciferol, färgämne (järnoxider och järnhydroxider). Nettovikt: 45 g

Innehåll per rekommenderad dagsdos 1 (kapsel): 200 mg vitamin C, 200 mg röd solhatt-extrakt

Fritt från gluten
Fritt från mjölksocker/laktos
Fritt från konstgjorda sötningsmedel
Fritt från konserveringsmedel
Fritt från GMO-ämnenJA TACK!


Skicka 1 PROVPAKET til mig med vitaminerna K2 och D3

Du har ingen skyldighet att göra ytterligare köp, men detta erbjudande innebär att du blir prenumerant. Du måste meddela oss inom 2 veckor efter att du fått ditt provpaket om du inte vill ingå en prenumeration. Som prenumerant får du efter 1 månad en ny leverans med 2 förpackningar Vitamin K2 & D3. Pris per förpackning är 199:- Totalpris per försändelse är 398:- med utskick varannan månad så länge du själv önskar. Vi bjuder på portot!